Food Academy Amsterdam

De Food Academy is een samenwerking tussen Hogeschool Inholland en Wellantcollege. De HBO opleiding Food Commerce & Technology Amsterdam en de MBO+ opleiding Food van Wellantcollege maken deel uit van de Food Academy.
Missie:
Een unieke foodopleiding in groot-Amsterdam aanbieden ter bevordering van de foodsector in Amsterdam en Nederland.

De Food Academy is een samenwerking tussen Hogeschool Inholland, Wellantcollege en Wageningen UR. De HBO opleiding Food Commerce & Technology Amsterdam en de MBO+ opleiding Food van Wellantcollege maken deel uit van de Food Academy. Met elkaar zorgen we voor een doorlopende leerlijn. En Wageningen UR verrijkt het onderwijs door het uitvoeren van onderzoek. In de Food Academy werken we samen met toonaangevende bedrijven en overheden; het is een perfecte voedingsbodem voor het opdoen van werkervaring en het ontwikkelen van kennis en ondernemerschap.

www.foodacademyamsterdam.nl